Magnusson & söner Åkeri AB Kungsbacka Sweden Since 1962.

Make English Kontakt

Ring eller maila Er förfrågan.

trafik@magnussonsakeri.se

* Mer än 50 års erfarenhet Gods, Lager, Trailers, Dragbilar.

* Erbjuder förmedlingskontrakt för svenska åkerier

* Trailerdragning med start från Göteborg eller Malmö.

* Kvalitet - Miljö i fokus - Svenska bilar

 

Login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besök på Strevavägen 6 - 43498 Kungsbacka