MAGNUSSON & SÖNER ÅKERI AB

Mer än 50 års erfarenhet av Gods, Lager, Trailers, Dragbilar.
Erbjuder förmedlingskontakt för svenska åkeri.
Trailerdragning med start från Göteborg och Malmö.
Kvalitet - Miljö fokus - Svenska bilar.

Copyright ©  Magnusson & söner Åkeri AB 2020